Konkurs

Go¶cie przybyli na og³oszenie wyników konkursu
Go¶cie przybyli na og³oszenie wyników konkursu
Odczytanie wyników przez S±d Konkursowy
Uroczyste powitanie go¶ci przez Prezydenta Tadeusza Wronê
Uroczyste powitanie go¶ci przez Prezydenta Tadeusza Wronê
Uroczyste powitanie go¶ci przez Prezydenta Tadeusza Wronê
Prezentacja prac przez SARP
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Prezentacja prac bior±cych udzia³ w konkursie
Odczytanie wyników przez S±d Konkursowy
Go¶cie przybyli na og³oszenie wyników konkursu
Laureaci z Prezydentem Czêstochowy Tadeuszem Wron±
Laureaci I nagrody
Gratulacje dla laureatów I nagrody
Gratulacje dla laureatów I nagrody
Prezentacja zwyciêskiej pracy
Prezentacja zwyciêskiej pracy
Prezentacja zwyciêskiej pracy
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie
Prace bior±ce udzia³ w konkursie

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl