Ci±gi spacerowe

Ci±gi spacerowe w innych miastach polskich i europejskich
Barcelona - Las Ramblas
Berlin - Unter den Linden
Bratys³awa - Hviezdoslavovo
Budapeszt - Vaci
Bydgoszcz - ul. D³uga
Gdañsk
Inowroc³aw
Kielce - ul. Sienkiewicza
Kopenhaga - Stroget
Porto
£ód¼ - ul. Piotrkowska
Radom - ul. ¯eromskiego
Sopot - ul. Bohaterów Monte Cassino
Szczecin - deptak Ks. Bogus³awa
Warszawa - Krakowskie Przedmie¶cie

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl