Koncepcja architektoniczna na zagospodarowanie Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

W związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, która będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Miejski Zarząd Dróg wraz 
ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oddział w Częstochowie jako organizatorem, ogłosił konkurs 
na koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placów Daszyńskiego i Biegańskiego  w Częstochowie, wraz 
z łączącym place odcinkiem Alei Najświętszej Maryi Panny, jako głównej przestrzeni publicznej miasta.

Konkurs trwał od 27 kwietnia 2007 r. do 27 lipca 2007 r.
Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do składania prac konkursowych, mogli je składać do dnia 16 lipca 2007 r.

27 lipca 2007 r. Sąd Konkursowy w obecności Prezydenta Miasta Częstochowy, Tadeusza Wrony, zebrany na publicznym posiedzeniu w siedzibie Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu w obecności autorów prac, dziennikarzy 
i mieszkańców miasta rozstrzygnął konkurs podając  do publicznej wiadomości informację o laureatach.

I nagrodę w wysokości 30 000,00 zł przyznano Pracowni Architektonicznej „FORMA” Sp. z o.o. z Blachowni.

II nagrodę w wysokości 15 000,00 zł przyznano Architektonicznej Pracowni Autorskiej – Małgorzata Berent z Częstochowy.

III nagrodę w wysokości 10 000,00 zł przyznano firmie „Trans-Gaz” Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z Sanoka.

 
 

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl