O Inwestycji

Planowana inwestycja uwzględniać będzie funkcję pielgrzymkową i procesyjną całego ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny oraz funkcję imprez masowych, organizowanych w obszarze opracowania,
a także codzienną funkcję ciągu komunikacyjnego i spacerowego oraz pasażu handlowego.
Poprzez realizację inwestycji nastąpi próba stworzenia przestrzeni, która kompozycją, charakterem
i nastrojem sprzyjać będzie różnorodnym funkcjom, jakie łączy unikalny obszar Alei w Częstochowie. Przyjęte rozwiązania mają dawać szansę na integrację przestrzenną wszystkich odcinków Alei traktowanych jako obszar wielofunkcyjny.

Cele przestrzenne i kulturowe rozwiązań projektowych:

 • Integracja Alei Najświętszej Maryi Panny, traktowanych jako obszar wielofunkcyjny, o kompozycji przestrzennej umożliwiającej wielowariantowy i otwarty sposób jego wykorzystania.
 • Rozbudowa więzi przestrzennej poszczególnych odcinków Alei Najświętszej Maryi Panny.
 • Eliminacja ruchu tranzytowego przez ograniczenie szybkości jazdy zarówno prawne jak
  i techniczne. Ustalenie zasad ruchu uspokojonego, podporządkowanego ruchowi pieszemu.
 • Rewitalizacja przestrzeni Placu  Biegańskiego poprzez impulsy wynikające z nowych funkcji, usunięcie
  z przestrzeni placu atrybutów węzłów komunikacji samochodowej i wprowadzenie atrybutów przestrzeni kulturowej (posadzka, mała architektura, funkcje przestrzeni publicznej).

Rodzaj , skala i usytuowanie inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje niżej wymienione części :    

 • Część I  -  Plac Biegańskiego  
 • Część II – odcinek Alei Najświętszej Maryi Panny łączący place  

 Zakres rozwiązań projektowych  obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni Placu  Biegańskiego wraz z otaczającym go układem fragmentów ulic: Dąbrowskiego, Nowowiejskiego, Szymanowskiego, Śląskiej, Kilińskiego i Racławickiej,
 • przebudowę nawierzchni odcinka Alei Najświętszej Maryi Panny łączącego place  (tzw. I i II Aleja Najświętszej Maryi Panny) wraz z niezbędnym zakresem przebudowy skrzyżowań z ulicami poprzecznymi, t.j: Aleją Kościuszki, Aleją Wolności, ul. Piłsudskiego, ul. Wilsona.
 • Przebudowie nawierzchni wymienionych obszarów towarzyszyć będzie zmiana układu komunikacyjnego wg poniższych zasad:
 • wprowadzenie preferencji ruchu pieszego, poprzeczne ciągi rowerowe zgodnie z „Koncepcją rozbudowy systemu ścieżek rowerowych w Częstochowie”.
 • Plac Biegańskiego: w ulicach Dąbrowskiego / Nowowiejskiego i Śląskiej / Kilińskiego dopuszcza się ruch wraz z komunikacją zbiorową. Przewiduje się prowadzenie komunikacji zbiorowej w ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Śląskiej. Przejście ulic Dąbrowskiego / Nowowiejskiego oraz Śląskiej / Kilińskiego przez plac : dwa pasy ruchu (bez poszerzenia).  Na ciągach ulic Dąbrowskiego / Nowowiejskiego  oraz Śląskiej / Kilińskiego pasy ruchu ogólnodostępne ( bez wydzielania pasów dla autobusów), sygnalizacja świetlna zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiała prowadzenie komunikacji zbiorowej.  W obrębie placu przystanek komunikacji autobusowej na ul. Kilińskiego.  Połączenia  Alei Najświętszej Maryi Panny z ulicami poprzecznymi zaprojektowano jako skrzyżowania zwykłe z sygnalizacją świetlną. Parkowanie w obrębie placu : na ul Racławickiej
  parkowanie równolegle;  na ul. Kilińskiego ( wzdłuż ogrodzenia kościoła Św. Jakuba )
   parkowanie równoległe.
 • Odcinek Alei  Najświętszej Maryi Panny łączący place: 1. Obszar od ul. Śląskiej / Kilińskiego do
  ul. Piłsudskiego / Wilsona : dopuszczony ruch pojazdów ( dojazdy do posesji, dojazdy do miejsc postojowych) wraz z komunikacją zbiorową; ponadto na odcinku Alei Najświętszej Maryi Panny od  Alei Wolności  /  Alei Kościuszki  do ul. Piłsudskiego / Wilsona dopuszczony  ruch wraz z komunikacją zbiorową. Sygnalizacja świetlna zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiała prowadzenie komunikacji zbiorowej. Na odcinku od Alei Wolności / Alei Kościuszki do wiaduktu nad torami kolejowymi  prawy pas na obu jezdniach Alei Najświętszej Maryi Panny przeznaczony tylko dla autobusów. Na odcinku Alei Najświętszej Maryi Panny od placu do Alei Wolności / Alei Kościuszki  przystanek komunikacji autobusowej  na południowej jezdni  (w miejscu istniejącego przystanku),  z zatoką autobusową otwartą. Na odcinku Alei Najświętszej Maryi Panny od Alei Wolności / Alei Kościuszki do
  ul. Piłsudskiego / Wilsona  przystanki komunikacji autobusowej przy obu jezdniach w miejscu istniejących przystanków , bez zatok autobusowych. 2. Obszar od ul. Piłsudskiego / Wilsona do Placu Daszyńskiego dopuszczony ruch pojazdów w zakresie: dojazdów do posesji, dojazdy do miejsc postojowych.  Na odcinku Alei Najświętszej Maryi Panny od ul. Piłsudskiego / Wilsona do Placu Daszyńskiego  przy  obu jezdniach  : parkowanie równoległe.

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni płyty placu z przeznaczeniem dla ruchu pieszego, rowerowego,
 • przebudowę nawierzchni pasażu środkowego (historyczny trakt pielgrzymkowy) z przeznaczeniem dla ruchu pieszego,
 • przebudowę nawierzchni ciągów przypierzejowych przeznaczonych dla ruchu pieszego,
 • przebudowę nawierzchni ciągów przeznaczonych do komunikacji pieszej z dopuszczeniem ruchu rowerów i lokalnej komunikacji samochodowej,
 • budowę odcinków poprzecznych ciągów rowerowych w obrębie Placu Biegańskiego,
 • przebudowę nawierzchni ciągów przeznaczonych do komunikacji samochodowej.

   Data aktualizacji 27-04-2009


 
 

projekt i wykonanie: www.trustnet.pl